“U okviru monitoringa izveštavanja televizija sa nacionalnim pokrivanjem i N1 Birodi je utvrdio slučaj u kojem je pružalac medijskih usluga TV Pink 25. novembra u informativnoj emisiji u 13.00 časova emitovao prilog u kojem se predstavlja postignuće vlasti kao dokumentarni program”, naveo je Birodi.

Kako je istakao, “na ovaj način Pink pokušava da obmane javnost i da propagandu vlasti podvede pod dokumentarni program u okviru informativnog programa”.

Time Pink takođe “poveća udeo niskozastupljenog dokumentarnog programa u ukupnom programu TV, što je nedopustivo, jer je prilog koji je naznačen emitovan u okviru informativnog programa”.

“Pozivamo REM, tačnije službu zaduženu za Nadzor i analizu pružalaca medijskih usluga, da reaguje i adekvatno tretira ovakvo postupanje Pink-a”, naveo je Birodi.