On je tokom posete toj ustanovi kazao da se u razgovoru sa zaposlenima upoznao o njihovim potrebama, navodeći da će se lokalna samouprava truditi da poveća izdvajanja za socijalne usluge.

“Grad Novi Pazar iz svog budžeta godinama sve više izdvaja za socijalna davanja tako da smo sigurno jedan od gradova koji procentualno najviše izdvaja za pružaoce socijalnih usluga. Za ovo Udruženje rebalansom ćemo obezbediti 28 miliona dinara”, obećao je Biševac.

Sekretarka Udruženja Lejla Delić kazala je da oni pružaju usluge dnevnog boravka osobama sa smetnjama u razvoju tokom radnih dana i “predah”, koja se realizuje vikendom.

“Naše potrebe rastu iz dana u dan. Ove godine smo dobili 23 miliona dinara od lokalne samouprave, a da bismo normalno funkcionisali potrebno nam je minimualno 28 miliona dinara. Imamo 32 radnika, 70 korisnika dnevno. Mi smo ustanova koja maksimalno pruža usluge osobama sa smetnjama u razvoju”, poručila je Delić.