Venčanjem sa verenikom Kej Komurom Mako se odrekla skupih tradicionalnih obreda i značajne novčane naknade.

Par je otputovao komercijalnim letom za SAD, ne obraćajući se brojnim prisutnim novinarima.

Deo javnosti nije podržao venčanje zbog finansijskog spora u koji je bila uključena majka Keja Komure.

Spor je bio neprijatnost za carsku porodicu i doveo je do javnog prekora. Zbog toga je njihovo venčanje bilo odloženo više od tri godine.