Taj nedeljnik je podsetio da iako je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) pokrenulo predistražni postupak 15. decembra 2020. godine, taj slučaj nije odmakao dalje od toga.

Sagovornik NIN-a rekao je da sva prisluškivanja idu preko Bezbednosno-informativne agencije (BIA), koja bi bila objektivno odgovorna ako su presretnuti razgovori predsednika u merama koje je tražilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

„MUP primenjuje mere neposredno, ali pre toga BIA mora da instalira mere. Kada MUP traži mere, dostavlja zahtev direktoru BIA sa naredbom suda u kojoj se nalaze imena osoba i njihovi brojevi telefona“, objašnjava on.

Dodao je da bi direktor BIA trebalo da zna sa kojim osobama predsednik komunicira i dodao da Vučić i članovi njegove porodice ne mogu tehnički da se stave na mere, jer imaju štićene telefone, ali mogu da se presretnu razgovori koje obavljaju sa osobama pod merama.

„BIA ima mogućnosti da sluša mere koje traži MUP, ali to obično ne radi. Medjutim, BIA ima objektivnu odgovornost ako je predsednik prisluškivan. Za kontraobaveštajnu zaštitu predsednika zadužena je BIA. Predsednika čuvaju i ‘Kobre’, pa je za njegovu kontraobaveštajnu zaštitu odgovorna i VBA“, istakao je on.