Ministarstvo za ljudska i manjinska prava stavilo je nedavno na uvid radnu verziju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koji Srbija mora da usvoji i primeni u okviru Pregovaračkoga poglavlja 23 sa Evropskom unijom.

Sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Mirza Hajdinović ocenio je u izjavi za Sto plus da, kao ni prethodni, ni ovaj predlog neće unaprediti položaj manjina u Srbiji.

„Država i dalje nema nameru da poboljša nezadovoljavajući položaj manjina, reklo bi da se da se teži i umanjenju nekih već ostvarenih prava“, kazao je Hajdinović.

On je stav BNV pojasnio tvrdnjom da radna grupa nije prihvatila nijedan predlog Veća tokom izrade predloga plana.

Hajdinović je izrazio očekivanje da ni Evropska Unija (EU) neće podržati predlog novog Akcionog plana.