Konkursom je predviđeno finansiranje projekata u oblastima obrazovanja na bosanskom jeziku, kulture Bošnjaka i službene upotrebe bosanskog jezika i pisma.

Konkurs mora biti relizovan do kraja budžetske godine, a pravo učešća imaju pravna lica sa teritorije Rešublike Srbije.

Krajnji rok za dostavljenje dokumentacije je 31. mart.