Vijeće je u saopštenju optužilo državne organe da “nastavljaju sa praksom grubog kršenja ljudskih i manjinskih prava i diskriminaciju pripadnika bošnjačkog naroda i drugih nevećinskih nacionalnih zajednica u Srbiji”.

“Konstatacija da grupi južnoslovenskih jezika na području Srbije pripadaju srpski, slovenski, makedonski i bugarski jezik, a da Hrvati, Bošnjaci i neki Crnogorci srpski jezik nazivaju hrvatski, bosanski i crnogorski duboko zadire u identitet Bošnjaka a i drugih navedenih naroda i deo je asimilatorske politike zvaničnih državnih organa Srbije i njihovih institucija”, naveli su iz BNV.

Najavili su da će u vezi “spornog” udžbenika tražiti reakciju “svih relevantnih domaćih i medjunarodnih faktora”.