“Pod okriljem puta u EU stvara se lažna slika o tome da će zemlje ovog dela sveta postati članice EU, da postoji jasna volja i namera da se društva reformišu a zapravo suština tog procesa – reforme – nije adekvatno validirana od strane EU”, ocenila je ona.

Selaković je rekla da stvorena iluzija da će Evropska unija “zažmureti” na sve ono što je Srbija trebalo da ispuni na putu u EU i primiti je u svoje članstvo ukoliko ona uvede sankcije Rusiji i sklopi sveobuhvatni sporazum sa Kosovom.

Selaković je istakla da je EU trebalo da bude doslednija kada su u pitanju fundamentalni principi poput vladavine prava.

Komentarišući to što je bezvizni režim Srbije u EU doveden u pitanje zbog neusklađene vizne politike sa trećim zemljama, u ovom slučaju sa Tunisom, Burundijem i Indijom a iz kojih su preko Srbije građani masovno putovali u EU, Selaković je rekla da ne veruje da će Srbiji biti ukinuta vizna liberalizacija, a da ovaj zahtev nije nov, već da je sada taj problem eskalirao jer EU mora da ublaži migracije iz drugih zemalja.