Kako je u saopštenju naveo predsednik Odbora Narodne stranke za privredu i finansije Borislav Borović, druga varijanta bi bila neoporezivanje do kvadrature koja podrazumeva odredjene prosečne standarde stanovanja.

„To bi značilo 40-50 metara kvadratnih stana plus po 15 metara kvadratnih za svakog člana domaćinstva prijavljenog na toj adresi. Posebna olakšica bi bila u slučajevima ako su prijavljeni članovi domaćinstva osobe s invaliditetom sa posebnim normama programa rehabilitacije“, rekao je Borović.

Po njegovim rečima, sadašnja odredba da poreski popust od 50 odsto, a najviše 20 hiljada dinara, ostvaruje obveznik kada stanuje u predmetnoj nekretnini je „administrativno redukavana i zato nedovoljno selektivna i socijalno nepravedna“, uz ocenu da „ne uvažava standarde stanovanja ali ni specifične primere u praksi“.

„Zemlje EU i regiona imaju različite propise o oporezivanju imovine gradjana ali u mnogima su od poreza potpuno izuzeti stanovi koji ne služe izdavanju ili u kojoj vlasnik živi sa porodicom. U nekim je odredjen minimum kvadrature na koji se ne plaća porez, kao što je Sloveniija odredila 160 metara kvadratnih metara po porodici“, naveo je Borović.