Predstavnici bošnjačke nacionalne zajednice u nedelju, 26. oktobra, na neposredni izborima biraju članove budućeg saziva Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) među dve liste, “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju” i “Bošnjačko jedinstvo – dr Sulejman Ugljanin”.

Portparol liste “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju” Edin Đerlek smatra da Bošnjaci treba da glasaju za njih da bi otklonili nepravdu koja učinjena Bošnjačkoj kulturnoj zajednici na prethodnim izborima za nacionalne savete.

“Građani imaju priliku da time omoguće da budući saziv veća vode najstručniji i najkvalitetniji ljudi. Na građanima je da odluče iz kakvih će udžbenika učiti njihova deca, kakvu će kulturu imati, kako će izgledati naši trgovi, ulice i gradovi”, rekao je Đerlek radiju Sto plus.

Sekretar za odnose sa javnošću liste “Bošnjačko jedinstvo Edin Gudžević kaže da Bošnjaci treba da glasaju za njih jer je nosilac liste Sulejman Ugljanin više od dve decenije personifikacija borbe za bošnjačka prava prava.

“Mi na ovim izborima težimo ka jedinstvenom BNV i jedinstvu Bošnjaka, a na tome moramo istrajati kao narod koji ima mnogo problema. Moramo shvatiti ovaj trenutak, jer nam je jedinstvo uslov opstanka i unapređenja svih naših kolektivnih i individualnih prava”, rekao je Gudžević radiju Sto plus.

Đerlek je dodao da će ovaj lista u oblasti obrazovanja delovati po uzoru na svoj već zaokružen, uspešan sistem.
 
“Obrazovanje na bosanskom jeziku je u velikim problemima, planovi i programi su loši, udžbenici imaju mnogo nedostataka. Mi ćemo poraditi na tome, jer imamo velike resurse na našem univerzitetu, gde već godinama postoji katedra za bosanski jezik i književsnost” , rekao je Đerlek.

Gudžević smatra da je u Srbiji potrebno napraviti suštinske promene u pristupu obrazovanju nacionalnih zajednica.

“Od predškolskog vaspitanja i obrazovanja pa sve do doktorskih studija Bošnjaci moraju da izučavaju sebe, svoj jezik i kulturu, razvijati svoj identitet i da unapređuju svoja prava. Nephodno je obezbediti sve uslove da se na bosanskom jeziku obrazuju svi koji to žele”, rekao je Gudžević.

Obojica veruju da će kroz nacionalni savet Bošnjaci uspeti da revitalizuju i restauriraju svoje kulturno- istorijske spomenike, ali i da je neophodna što hitnija sistemska zaštita kulturnih dobara bošnjačkog naroda.

A.Bajrović