On je rekao da je opština Dragaš zbog toga podnela i zvaničan zahtev za odlaganje roka za popis stanovništva.

“Dragaš ima izazov sa zajednicama, postoje neke oblasti koje su prvobitno odbile da se registruju, a verujem da će čak i u Dragašu to biti završeno na vreme”, rekao je Kastrati.

Ocenio je i da je učešće manjinskih zajednica zadovoljavajuće, ali da u opštinama na severu još uvek ima oklevanja pojedinih građana da se prijave za popis.

Popis stanovništva, porodičnih domaćinstava i stanova na Kosovu trajaće još pet dana, a do sada je popisano 1,42 miliona stanovnika

Kastrati je rekao i da je do sada elektronskim putem popisano više od 400.000 pripadnika kosovske dijaspore.