Na Fejsbuk stranici tog srednjovekovnog manastira udaljenog tridesetak kilometara od Novog Pazara, pored fotografija, objavljeno je i da je za sve one koji su pomogli organizovan ručak.

“Zahvaljujemo Eminu Beroviću, Harisu Bektoviću, Sinanu Heriću, Rafetu Aličkoviću, Ramizu, Edinu i Dinu Buliću na trudu i pomoći. Nažalost, priložnici bez čije pomoći ne bi bilo moguće završiti radove, Miroslav Simović, Zoran Kovačević i Milan Smolović žive u Čačku, te ovom prilikom nisu mogli biti sa nama”, naveli su monasi.

Nije poznato tačno vreme osnivanja manastira Crna Reka i ko ga je izgradio, mada postoje predanja da se to desilo u 13. ili 14. veku.

Proglašen je za nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.