PRIZREN– Politi?ki predstavnici kosovskih Bošnjaka relativno su zadovoljni rezultatima subotnjih izbora, iako ne znaju da li ?e osvojiti još neko mesto u parlamentu Kosova osim tri garantovana. Na osnovu preliminarnih rezultata Bošnjaci ?e u Prizrenu, Dragašu, Pe?i i Istoku biti zastupljeni sa petnaestak odbornika, a gradona?elnika ne?e imati nigde. Doktor Numan Bali?, predsednik SDA Kosova koji ?e najverovatnije i u ovom mandatu biti ?lan parlamenta, o?ekivao je najmanje još jedno mesto za svoju stranku. "Nadam se da ?e ukupno na nivou Kosova rezultati biti pozitivni i da ?e nam omogu?iti da na centralnom nivou u okviru budu?e vlade i saradnje sa budu?im koalicionim partnerima možemo da rešavamo sva pitanja", kazao je on. Bali? je kao prioritet naveo statusna pitanja, standard, decentralizaciju, ravnopravnost, zapošljavanje, ali i sva ona pitanja koja se ti?u sadašnjosti i budu?nosti Bošnjaka na Kosovu. I u bošnja?koj koaliciji VAKAT, sastavljenoj od Demokratske stranke Bošnjaka, Demokratske stranke Vatan i Bošnja?ke stranke Kosova misle sli?no. "Možemo sigurno re?i da ?emo na centralnom nivou ponoviti predhodni uspeh, možda i više od toga", ocenio je ?emailj Kurtiši, dosadašnji potpredsednik SO Prizren i generalni sekretar koalicije. Prema re?ima Kurtišija i na ovim izborima ve?i broj Bošnjaka nije glasao "zbog odsutnosti", a kao posebni naveo je "situaciju sa onima u Nema?koj i Švajcarskoj". "U inostranstvu sigurno nije moglo ni 20 odsto naših sunarodnika da glasa. Mi bismo sa njima dobili mnogo, mnogo više", kazao je on. Ina?e, u prethodne tri godine ministarstvo zdravlja u Vladi Kosova vodio je Sadik Idrizi iz koalicije VAKAT. "Manjinama je Ustavnim okvirom  zagarantovano jedno ministarstvo, a kome ?e pripasti zavisi?e od odnosa snaga i broja dobijenih glasova", izjavio je Idrizijev savetnik i poslani?ki kandidat Raif Elezi. Osim u Prizrenu i Dragašu, Bošnjaci na Kosovu žive i u Pe?i, Istoku, Mitrovici, Leposavi?u i Prištini. Na ovim izborima imali su sedam politi?kih subjekta.Koalicija VAKAT i SDA Kosova nadmetali su se za kosovski paralment, a ostali za lokalne skupštine.