U Registru političkih stranaka koje su registrovane kao partije bošnjačke nacionalne manjine su one koje i okupljaju veći broj članova, poput Sandžačke demokratske partije (SDP) na čijem čelu je Nihad Hasanović, Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka Sulejmana Ugljanina ili Stranke pravde i pomirenja (SPP) koju predvodi Usame Zukorlić.

Javnosti se nedavno predstavio i Bošnjačko srpski savez Samira Tandira, bivšeg funkcionera SPP, a ograničenu ulogu u političkom životu imaju Sandžačka narodna partija, koju vodi Latif Đerlek, nakon što se njen osnivač Mirsad Đerlek učlanio u Sprsku naprednu stranku, kao i Stranka za Sandžak Fevzije Murića, člana Gradskog veća Novog Pazara.

Na papiru postoje, mada nisu preterano aktivne, Bošnjačka narodna stranka Muja Mukovića i Narodni pokret Sandžaka Džemaila Suljevića, te Sandžačka liberalna stranka Hivza Škrijelja, bivšeg visokog funkcionera SDP-a i Bošnjačka demokratska zajednica, na čijem čelu je Emir Elfić, nedavno opozvani ambasador Srbije u Libanu.

Široj javnosti gotovo su nepoznate Demokratska partija Sandžaka Zulkefila Sadovića i Bošnjačka građanska stranka Jasminka Hadžisalihovića, dok su Bošnjačko demokratska stranka Sandžaka Esada Džudža i Reformisti Sandžaka Zekirije Dugopoljca izbrisane i ne vode se kao aktivne političke organizacije.

Posle Bošnjaka, najviše registrovanih stranaka u Srbiji, po sedam, imaju Mađari, Albanci, Rusi, Romi i Slovaci, Vlasi su okupljeni oko pet partija, Bugari četiri, Bunjevci i Makedonci tri, dok su Grci, Rusini, Hrvati, Crnogorci i Rumuni do sad osnovali po dve partije, a Goranci samo jednu.

U Srbiji je ukupno registrovano 125 političkih partija, od kojih je 75 manjinskih, koje bi, na osnovu Zakona o političkim partijama, trebalo posebno da predstavljaju i zastupaju interese nacionalne manjine, štite i unapređuju njihova prava.

Političku stranku nacionalne manjine mogu osnovati 1.000 punoletnih i poslovno sposobnih građana Srbije.