“Izgradnja ljudskog kapitala, zapošljavanje, osposobljavanje i usavršavanje mladih su jedni od prioriteta rada RCC, pa je, stoga, glavni cilj ovog Memoranduma da Savetu omogući da godišnje obezbedi punu stipendiju za jednog studenta ili studentkinju iz jugoistočne Evrope na kampusu Koledža Evrope u Tirani”, rekla je Bregu.

U saopštenju koje je objavio RCC navodi se da je Bregu kazala da prvi put pokrenuta inicijativa nadopunjava sve ono na čemu je rađeno u okviru programa za mlade.

“Izuzetno nam je drago da je RCC odlučilo novim programom stipendiranja podržati Koledž Evropeu istorijskom činu osnivanju našeg novog kampusa u Tirani”, kazala je Mogerini.

Mogerini je kazala da je misija koledža dalja evropska integracija i da se podudara sa misijom RCC-a koji “od svog osnivanja neumorno radi na punoj evropskoj integraciji svojih članova”.

Stipendija koju obezbeđuje RCC obuhvatiće će školarinu, smeštaj i hranu, kao i, između ostalog, akademska studijska putovanja.

Izbor studenta, odnosno studentice za stipendiju vršiće se na osnovu prijava i u skladu sa uslovima koledža a nastava počinje u avgustu.