Kako je saopšteno, generalna sekretarka ove organizacije Maljinda Bregu rekla je na skupu da je ekonomijama zemalja Zapadnog Balkana potreban čvrst pravni okvir kojim se omogućava saradnja i razmena informacija među njima samima, ali i sa Evropskom unijom.

“Visok stepen političke predanosti reformama u oblasti kibernetičke bezbednosti je u tom smislu na prvommestu. Region treba da radi zajedno. Informisanost i podizanje svesti su jednako važni delovi sveobuhvatne strategije kibernetičke bezbednosti, kao i programi i strategije kojima se podržava digitalizacija poslovnog sektora, uključujući e-trgovinu, koju treba brzo razvijati”, rekla je Bregu.{image2}

Prema njenim rečima, unapređenje kibernetičke otpornosti u regionu je i dalje temelj i okosnica svih transformativnih promena, uključujući bržu integraciju e-trgovine i jedinstvenog tržišta.

“Zapadnom Balkanu su potrebne direktne veze u svim mogućim kapacitetima sa svim telima, mrežama i okvirima Evropske unije”, zaključila je Bregu.Skup je počeo juče a završava se danas. Na njemu je učestvovao i državni sekretar u ministarstvu informisanja i telekomunikacija Srbije Milan Dobrijević.