“Buduća perspektiva Zapadnog Balkana je pristupanje jedinstvenom tržištu Evropske unije, a najsigurnije sredstvo da nas dovede do tog cilja je istinsko i u potpunosti funkcionalno zajedničko regionalno tržište neometano regionalnim sporovima. To će biti težak proces za obe strane”, rekla je Bregu danas u Skoplju gde učestvuje na skupu “Zapadni Balkan i EU”.

Ona je istakla da će se ove godine razvijati dva paralelna procesa – plan za pristupanje regiona jedinstvenom tržištu Evropske unije i započinjanje druge faze Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište, navodi se u saopštenju RCC.

Nova faza za stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta na kojoj je RCC već počeo da radi, podrazumijeva četiri slobode jedinstvenog tržišta EU i biće propraćena jasnim strateškim ciljevima usmerenim najviše na jačanje ljudskog kapitala u oblastima kao što su obrazovanje, inovacije, digitalizacija, mobilnost, migracije, odlazak kvalifikovane radne snage, ekonomsko osnaživanje žena i zelena agenda.

“Druga faza zajedničkog regionalnog tržišta će biti složenija jer se ekonomska struktura regiona menjala tokom i nakon pandemije. Veštine u regionu je potrebno modernizovati, povećati i osvežiti. Novi Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište koji trenutno pripremamo će dakle biti raznovrsniji, a bit će spreman za odobrenje lidera sa Zapadnog Balkana na narednom samitu Berlinskog procesa”, rekla je Bregu.