Božović je rekao da od premijerke očekuju informacije o toku pregovora sa kompanijom Stelantis, u okiviru koje posluje Fijat, koji se odvija uz njeno posredovanje .

On je podsetio da je u petak na sastanku sa premijerkom u Beogradu postignut dogovor da se radnicima koji se opredele dobrovoljno za rad u inostranstvu ugovorom garantuje radno mesto u fabrici automobila u Kragujevcu po završeku tog radnog angažmana.

Božović je rekao da ima još nerešenih pitanja i da se sutra ne očekuje postizanje konačnog dogovora.

On je naveo da se još pregovara o iznosu otpremnina za koje radnici traže da budu jednake onima koje su bile prilikom otpuštanja treće smene u fabrici Fijat Krajler automobili (FCA) Srbija.

Božović je naveo da je još otvoreno pitanje statusa zaposlenih za koje nije prihvatljiva ni jedna opcija socijalnog programa – ni odlazak u inostranstvo na rad, ni otpremnine, već žele da ostanu da rade u fabrici u Kragujevcu.

Predlog je da se za njih obezbedi „minimalac“ do početka proizvodnje električnog vozila u Kragujevcu 2024. godine.

Za Igora Andjića iz pregovaračkog tima „kamen spoticanja“ u pregovorima je upravo status onih radnika koji se ne opredele dobrovoljno ni za jednu opciju socijalnog programa.