NOVI PAZAR- Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru danas je oko 400 brucoša primilo indekse. Prorektor ovog Univerziteta dr Sait Ka?apor upoznao je studente sa na?inom studiranja, kao i sa mogu?noš?u posdiplomskih akademskih studija. „ Naš cilj je profilisanje mladih stru?njaka i intelektualaca, koji ?e biti klju? razvoja Sandžaka, u umetni?kom, ekonomskom, kulturnom i drugim podru?jima“, rekao je Ka?apor studentima.