Do povećanja budžeta došlo je najviše zbog očekivanih većih transfera sa republičkog nivoa (za oko 450 miliona dinara), naplate raznih poreza (za 360 miliona), taksi za uređivanje građevinskog zemljišta (oko 90 miliona dinara), ali i prihoda od zakupa (80 miliona), prodaje zemljišta (za 20 miliona dinara) i naplate boravka dece u vrtićima (oko 10 miliona dinara).

Šef budžeta Senad Melajac kazao je da su prihodi u prvih 10 meseci godine bili za 10 do 15 odsto veći od planiranih, a da sada imaju obavezu da u budžet uvrste i projekte, iako za njih novac još uvek nije stigao.

“Svi ti projekti dosta uvećavaju budžet, za većinu je ugovor potpisan, za polovinu je novac stigao, a da li će se realizovati do kraja godine videćemo”, rekao je Melajac.

Rebalansom budžeta predviđeni su rashodi od 4,872 milijardi dinara, a planirani deficit od 178 miliona dinara i dug od 110 miliona dinara, pokriće se dodatnim zaduživanjem od 250 miliona dinara i prenetim sredstvima (38 miliona dinara) iz prethodne godine.

Privremeni organ Novog Pazara na današnjoj sednici usvojio je i Srednjoročni plan Novog Pazara do 2025. godine, Program energetske efikasnosti, izmenu Statuta Turističke organizacije “Novi Pazar” i formirao Radnu grupu za koordinaciju izgradnje sekundarnog gasovoda.

To telo obrazovalo je i Gradski štab za vanredne situacije, za čijeg komandanta je postavljen predsednik Privremenog organa Nihat Biševac.