Nacrtom budžeta predviđen je i suficit od 100 miliona dinara koji će, kako planira Gradska uprava, biti iskorišćen za otplatu glavnice duga kod domaćih banaka.

Lokalna samouprava planirala je da se u gradsku kasu najviše novca slije od naplate poreza na zarade (preko 991 milion dinara), posle čega sledi novac od nenamenskih transfera iz republičkog budžeta (590 miliona) i 467 miliona dinara od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta (naknada za građevinske dozvole).

Među većim prihodima nalazi se i naplata poreza na imovinu (295 miliona dinara), namenski transferi sa republičkog nivoa (250 miliona) i 120 miliona dinara od prodaje nepokretnosti.

Najveća stavka među rashodima su plate i doprinosi za radnike lokalne samouprave koji iznose preko milijardu i 20 miliona dinara, što je 35 odsto svih ukupno predviđenih troškova.

Za unapređenje komunalne infrastrukture planirano je 200 miliona dinara, izgradnju “Smart city centra” 62,5 miliona dinara, a održavanje postojećih saobraćajnica 90 miliona dinara.

Za rad osnovnih škola predviđeno je preko 276 miliona dinara, srednjih 122 miliona, ustanova kulture 219 miliona, a sportske klubove i infrastrukturu 242 miliona dinara.

Lokalna samouprava je ranije sprovela anketu tokom koje su se građani izjašnjavali o projektima koji bi trebalo da budu finansirani sredstvima iz budžeta, a rezultati će biti objavljenih do kraja nedelje.

Javna rasprava o budžetu održaće se u ponedeljak, 12. decembra, u 13 časova.