Bulatović je agenciji Beta kazao da mu nije poznato da u bilo kojoj demokratskoj i pravnoj državi policija može da vrši pretres stambenih prostorija bez naloga suda.

“Ako je nacrtom Zakona o policiji predvidjeno da policija može bez naredbe suda da vrši pretres stambenih prostorija, onda to dovodi u pitanje poštovanje osnovnih ljudskih prava. Ta odredba ograničava ljudska prava i dezavuiše sud kao jedinu instituciju koja je do sada mogla da da naredbu da se izvrši pretres. Policija ima ovlašćenja da izvrši pregled stana, ali pretres je radnja koja se izvodi po Zakonu o krivičnom postupku”, rekao je Bulatović.

Po njegovim rečima, davanje ovlašćenja policiji da bez ikakve kontrole može da pretresa stanove i kuće, “mora da zabrine svakog gradjanina Srbije”.

Na pitanje Bete, kakve će biti posledice ako se usvoji zakon koji će policiji dati nekontrolisana ovlašćenja, Bulatović je kazao da bi to ugrozilo postupak dokazivanja relevantnih činjenica u krivičnom postupku i takva ovlašćenja bila bi podložna raznim zloupotrebama od strane policije.

“Bez odobrenja suda ne bi se znalo šta policija traži i način na koji bi obavili pretres, a mogli bi da upadaju u privatne prostorije kod god hoće. I do sada, sa sudskim naredbama, bilo je propusta koje je policija radila namerno ili nenamerno, što je sudovima stvaralo problem zbog loše prikupljenih dokaza”, naglasio je advokat.

Bulatović kaže da je “skeptičan” da će na javnim raspravama, koje će biti održane u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, nacrt Zakona o policiji biti promenjen.

“Javne rasprave obično kratko traju i obave se pro forme bez uticaja javnog mišljenja. Onome kome je u interesu, zakon može da progura u parlamentu. Advokatska komora Beograda će reagovati s ciljem da se takav Zakon o policiji ne usvoji”, zaključio je advokat Momčilo Bulatović.

Nacrtom zakona o policiji povećan je broj dosadašnjih policijskih ovlašćenja. Predvidjeno je da policiji bude dozvoljeno zaustavljanje bespilotnih letelica, ali i da udje u privatni posed bez sudskog naloga, što prema aktuelnom zakonu nije bilo dozvoljeno.

Nacrtom zakona predvidjeno je da ministar policije dobije diskreciono pravo da policijskom službeniku prekine radni odnos.

MUP Srbije je odvojio za javne rasprave o nacrtu zakona o policiji 12 časova, i to u tri termina u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, 21, 23. i 27. decembra.