Kako je saopštila PKS, zajedničku tačku u saradnji dve privrede Čadež i Al Ahmadi vide u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, IT, zajedničkim infrastrukturnim projektima, turizmu i zdravstvu.

PKS će definisati u narednom periodu sa saudijskim partnerima u kojim sve sektorima postoji prostor za dalje unapređenje saradnje dve privrede.

U cilju internacionalizacije poslovanja domaćih preduzeća planira se učešće srpskih kompanija na sajmu prehrambene industrije “The Saudi Food Show 2023”, koji će se održati u Rijadu od 20. do 22. juna.

“Tržište Saudijske Arabije, u pogledu potencijalne saradnje, predstavlja, u ovom trenutku, jedno od najprivlačnijih tržišta na Bliskom istoku za srpsku privrednu zajednicu. Zemlja je otpočela sa diversifikacijom i, s tim u vezi, velikim investicionim ulaganjima u sektore koji su prepoznati kao osnovni pokretači privrede (obnovljiva energija, poljoprivreda, IST, turizam), a u kojima i Srbija ima komparativne prednosti”, saopštila je PKS.