Na Investicionoj konferenciji, u organizaciji Komorskog investicionog foruma, koja se  danas održava u Ljubljani, Čadež je naglasio da je vreme za još veće poverenje i saradnju svih privreda u regionu.

“Vreme je da verujemo jedni drugima, da slavimo ono što nas spaja, a ne ono što nas deli. Stoga sam odlučio da ustupim svoj mandat predsednika Upravnog odbora KIF-a, kao naše zajedničke regionalne komore, dragom prijatelju Ljujzimu Rafuni, predsedniku Privredne komore Kosova”, kazao je on.

Čadež se založio da se zajedno izgradi bolja budućnost za poslovanje u regionu i da se od regiona sukoba izgradi region uspeha.

Istakao je da pre osam godina, kada je počela saradnja PKS i Privredne komore Kosova i potom svih komora regiona, niko nije verovao da je to moguće.

“I zato mi je izuzetno drago kada danas vidim zajedno kolege iz svih privrednih komora  – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Kosova, kada vidim da delimo zajedničku viziju, da delimo drugu realnost. I to nije nešto što se kaže reda radi, jer računa se samo ono šta zaista konkretno uradite, a ovo je još jedan korak u tom pravcu”, rekao je Čadež.

Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, koji čine privredne komore svih šest ekonomija, okuplja više od 350.000 kompanija iz celog regiona.