CBK je rekla da je ta odluka rezultat nadzornog dijaloga u periodu avgust-septembar 2023. godine, koji je rezultirao Planom dobrovoljne likvidacije.

“Ovaj plan je, posle revizije, dobio saglasnost CBK-a 6. oktobra 2023. godine, da bi se zaključio odlukom od 9. januara 2024. godine zatvaranje filijala i svih ekspozitura u Republici Kosovo, koja stupa na snagu 31. januara 2024” – piše u saopštenju.

Posle isteka roka za poslovanje s građanima 31. januara 2024. godine, svi bankarski depoziti građana su zatvoreni, pa je CBK obustavila delatnosti filijale te banke na Kosovu.

Dodaje se da je “Komercijalna banka AD Beograd Filijala u Mitrovici dobila od CBK licencu za rad 2007. godine i poslovala je sa filijalom u Mitrovici i osam ekspozitura na teritoriji Kosova”.

CBK je procenila da je dovoljan broj bankarskih kancelarija, finansijskih i nebankarskih institucija koje zadovoljavaju potrebe srpske zajednice na Kosovu.