U saopštenju povodom 10. decembra, Medjunarodnog dana ljudskih prava, fondacija je ocenila da je u Srbiji najkritičnija situacija u pogledu prava na slobodno, blagovremeno i objektivno informisanje, prava na slobodu izražavanja i okupljanja i prava na zdravu životnu sredinu.

“Posebno zabrinjava činjenica da su mnoge osetljive grupe u našem društvu u dramatičnoj deprivaciji osnovnih ljudskih prava, kao što su pravo na stanovanje, pravo na dostojanstven život, pravo na pristup zdravstvenoj zaštiti”, naveli su iz Centra za demokratiju.

Pozvali su nadležne institucije da u skladu sa Ustavom i zakonima ali i sa medjunarodnim ugovorima, obezbede ostvarivanje, poštovanje i zaštitu gradjanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava svih gradjana Srbije.

  //