“U Srbiji se iz godine u godinu dešava veliki broj povreda na radu sa tragičnim ishodima. Prema izveštaju Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, u 2022. godini registrovano je 1.138 povreda na radnom mestu, od čega 11 smrtnih i 1.127 teških povreda na radu”, podsetili su iz Centra.

Dodali su da ih posebno zabrinjava činjenica da veliki broj povreda na radu nije prijavljen, tako da je realan broj zapravo veći od broja registrovanih povreda na radu.

Fondacija Centar za demokratiju izrazio je nadu da će Skupština usvojiti predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji je u skupštinskoj proceduri.