Na konferenciji povodom završetka projekta “EU uz pravdu – Podrška za poglavlje 23”, ona je u Beogradu kazala da je podrška bila usmerena na postizanje najboljih rešenja za pravni sistem Srbije, izradu novih savremenih softverskih rešenja, kao i na unapredjenje rada na sprovodjenju Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 23.

Ministarstvo je prenelo da je Popović navela da projekat “EU uz pravdu – Podrška za poglavlje 23” predstavlja izuzetan primer medjusobne saradnje u oblasti pravosudja i dodala da je to prvi projekat te vrste kojim je EU direktno podržala rad Ministarstva pravde i kroz koji je uspela da unapredi efikasnost i pomogne dalji razvoj pravosudja u Srbiji.

Ministarka je dodala da je projekat bio usmeren na jačanje kapaciteta Ministarstva u skladu sa zahtevima pregovaračkog procesa za prijem Srbije u EU.

Šef Odseka Delegacije EU u Srbiji za saradnju, Nikola Bertolini, istakao je značajan doprinos te projektne podrške i dodao da se nada da će takvi značajni rezultati doprineti mnogim preostalim reformama u sektoru pravosudja koje je potrebno sprovesti.