U poslednja dva meseca porastao je broj migranata koji morem pokušavaju da dođu do Grčke, bežeći od ratova ili siromaštva na Bliskom istoku, u Africi i Aziji.

Po podacima Ujedinjenih nacija, do sada je ove godine u Grčku kopnom i morem došlo više od 14.000 ljudi, a tokom cele prošle 19.000.