“Nije zabranjeno da javni funkcioner ima imovinu u inostranstvu, ali je mora prijaviti Agenciji za borbu protiv korupcije, kao što mora prijaviti i svaku promenu u imovinskoj karti u roku od mesec dana. Zakoni u Srbiji treba da se poštuju i da važe za sve”, naveo je Jovanović u saopštenju.

Saznanja o vili u Trstu koja nije prijavljena agenciji objavili su u novom broju nedeljnika Vreme novinari Vremena i BIRN-a.