“Iako se suočava sa pritiskom smanjenja potražnje, šokova ponude i slabljenja očekivanja, kineska ekonomija je zadržala snažan zamah”, rekao je zamenik šefa Nacionalne komisije za razvoj i reforme, Ning Djidže.

Kako je navedeno, bruto domaći proizvod Kine u prva tri kvartala ove godine povećan je za 9,8 odsto na godišnjem nivou, što pokazuju podaci Nacionalnog biroa za statistiku (NBS).

Ning, koji je i šef NBS-a, rekao je da je Kina zadržala vodeću poziciju na globalnom nivou u koordinaciji kontrole epidemije i ekonomskog razvoja, što je osnova njenog dugoročnog stabilnog ekonomskog rasta.

“Kompletan industrijski sistem, obilni ljudski resursi i najveća svetska grupa sa srednjim prihodima od preko 400 miliona ljudi takodje pružaju zemlji komparativne prednosti”, naveo je Ning.

Istakao e da “Kina ima dovoljno političkog prostora da stabilizuje ekonomski rast” i dodao da “zemlja ima jasan okvir politike za ekonomski razvoj 2022. godine”.

On je naglasio da će Kina nastaviti da sprovodi proaktivnu fiskalnu politiku i opreznu monetarnu politiku, kao i da dobro koristi instrumente politike ulaganja i potrošnje radi stabilnog ekonomskog rasta iduće godine.

“Biće preduzet niz mera za pokretanje reformi i otvaranja, kao što je promovisanje tržišne raspodele faktora proizvodnje, produbljivanje reforme mešovitog vlasništva i skraćivanje negativne liste za strane investicije”, rekao je Ning.

Prema njegovim rečima, takodje će biti uloženi napori da se izgladi nacionalni ekonomski ciklus, poboljša osnovna konkurentnost proizvodnog sektora i podstakne regionalni koordinisani razvoj.

“Kina će se fokusirati na stabilizaciju ekonomije i neprekidan napredak u unapređenju visokokvalitetnog razvoja”, zaključio je Djidže.