Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), na 7. plenarnoj sednica 19. saziva KP Kine koja je trajala četiri dana generalni sekretar CK KPK Si Đinping je održao govor i saslušan je i razmatran njegov izveštaj o radu.

Pred Politbiroom CK razmotreni su i odobreni Izveštaj 19. centralnog komiteta Komunističke partije Kine za 20. Nacionalni kongres KPK-a, Izveštaj o radu 19. Centralne komisije za disciplinsku inspekciju (CCDI) za predstojeći 20. Nacionalni kongres KPK-a, kao i “Partijski statut (nacrt diskusije)”.

Na sednici je dogovoreno da će ova tri dokumenta biti podneta na razmatranje na 20. Nacionalnom kongresu KPK-a.

Si Đinping je dao objašnjenje na plenarnom sastanku o nacrtu  diskusije 19. saziva Centralnog komiteta koji će biti razmatran na 20. Nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine.

Član Politbiroa CK KPK i šef Centralne kancelarije za politička istraživanja Vang Huning je dao objašnjenje o “Partijskom statutu (nacrtu diskusije)”.

Na plenarnoj sednici je u potpunosti potvrđen rad Politbiroa CK od Šeste plenarne sednice 19. CK KPK-a. Na plenarnoj sednici je zaključen rad u proteklih pet godina od 19. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine.

Na plenarnoj sednici je naglašeno da su najveća dostignuća Partije i države od 19. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine ostvarena pod snažnim rukovodstvom Centralnog komiteta KPK-a sa drugom Si Đinpingom u njegovom jezgru i pod vođstvom Si Đinpingove misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru.

Komunistička partija Kine je uspostavila druga Si Đinpinga kao jezgro CK KPK  i jezgro cele Partije i postavlja Si Đinpingove misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru kao svoj vodeći stav. Ono što pokazuje zajedničku želju cele partije, cele vojske i naroda svih etničkih grupa u Kini je težnja ka velikom podmlađivanju kineske nacije, navodi CMG.