Dvadeseti Nacionalni kongres KPK otvoren je u nedelju u Pekingu, a u izveštaju Si Đinpinga eksponirane su karakteristike i prednosti sveobuhvatne narodne demokratije, dodaje se.

Sveobuhvatna narodna demokratija je velika tvorevina KPK u ujedinjavanju i vođenju naroda u ostvarivanju, razvoju i realizaciji demokratije. Suština je socijalistička demokratija, glavno telo je ceo kineski narod, a karakteristike i prednosti leže u sveobuhvatnosti, navodi CMG.

Ovaj demokratski mode, dodaje se, integriše demokratske izbore, demokratske konsultacije, demokratsko donošenje odluka, demokratski menadžment i demokratski nadzor, kako bi se glas naroda mogao čuti i odraziti na sve veze političkog i društvenog života države.

Iz perspektive institucionalnih garancija, sistem narodnih kongresa je važan institucionalni nosilac sveobuhvatne narodne demokratije. Konsultativna demokratija je jedinstven oblik socijalističke demokratije u Kini. Demokratija u svom izvornom obliku je važan kamen temeljac narodne demokratije. Demokratija nije ukras, već rešenje problema koje narod treba da reši. U protekloj deceniji, od istorijskog rešenja problema apsolutnog siromaštva i izgradnje umereno prosperitetnog društva na sveobuhvatan način, do početka novog putovanja sveobuhvatne izgradnje moderne socijalističke zemlje i kretanja ka cilju zajedničkog prosperiteta, sveobuhvatne narodne demokratije pokazao je snažnu energičnu vitalnost, piše CMG. 

Svet je raznolik, a model demokratije nikada nije bio monolitan. Samo demokratija koja odgovara nacionalnim uslovima je najpouzdanija i najefikasnija. Na novom putu sveobuhvatne izgradnje moderne socijalističke zemlje, KPK će nastaviti da razvija sveobuhvatnu narodnu demokratiju, osigurati da narod bude gospodar sopstvenih poslova države, i dati kineski doprinos bogaćenju i razvoju ljudske političke civilizacije, ukazuje se.