Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), kako su naveli, za sada posluje racionalno i u cilju održavanja stabilnog snabdijevanja domaćinstava i privrede, a bez dodatnih gubitaka.

Kako je saopšteno, cena na berzi dostigla je više od 200 evra po MWh (megavatsatu), a EPCG je domaćinstvima i maloj privredi isporučuje po ceni od 43 evra po MWh.

„Naravno da aktuelna situacija ima sve veći uticaj na poslovanje EPCG, a nestabilnost cena električne energije primoraće nas da još opreznije donosimo pojedine odluke“, rekli su u toj kompaniji.

Kako dodaju, Crna Gora ulazi u period kad ne bi trebalo da kupuje električnu energiju pri normalnim hidrološkim prilikama.

„Ekstremna suša u kombinaciji sa havarijom u TE ‘Pljevlja’ može da dovede u pitanje likvidnost kompanije, zbog velikog uvoza, ali ovo su zbilja teško zamislivi scenariji“, naveli su u toj kompaniji.

Hidroelektrane, „Perućica“ i „Piva“ su za devet meseci ove godine proizvele 1.438 GWh (gigavatsati), što je 23 odsto više od plana iz Energetskog bilansa.

Za devet meseci ove godine TE „Pljevlja“ proizvela je 875 GWh, što je 15 odsto manje u odnosu na isti period 2020. godine, a razlog tome je što je par puta termoelektrana izlazila iz sistema zbog manjih tehničkih problema.

EPCG, kako je navedeno, kupuje električnu energiju u periodima remonta i ispada Termoelektrane „Pljevlja“ kao i tokom remonta i niskih dotoka na hidroelektranama.

U akumulacijama hidroelektrana, EPCG ima 220 GWh ekvivalentne električne energije što je 36 odsto manje od plana.

„EPCG planira da ove godine uveze oko 700 GWh električne energije što je manje nego u prošloj godini za 34 odsto, ali će trošak biti za 64 odsto veći, zbog velikog skoka cena“, navodi se u odgovorima agenciji Beta.

EPCG ima potpisane okvirne ugovore sa 20-tak kompanija, trgovaca i proizvodjača, a preko prenosne mreže i interkonektivnih dalekovoda je povezana sa susednim državama i ostatkom Evrope.

Stub elektroenergetike Crne Gore je TE „Pljevlja“ jer trenutno proizvodi 60 odsto električne energije koja je potrebna Crnoj Gori.

U slučaju da dodje do ispadanja TE „Pljevlja“ sa mreže, Crna Gora bi morala da uvozi pet GWh dnevno, što bi značilo da je za dnevni uvoz potrebno milion evra.

„Do izgradnje zamenskog izvora električne energije, odnosno do realizacije naših projekta u oblasti zelene energije, moramo da uradimo sve kako bi TE ‘Pljevlja’ nastavila da radi, ne samo do 2030. godine, nego i znatno duže, pa je zbog toga ekološka rekonstrukcija termo-bloka potrebna i opravdana“, naveli su u toj kompaniji.

Dodali su da se gradjani u Crnoj Gori greju na sirova drva i na pelet i da „nema najava da se razmišlja o izgradnji nuklearne centrale ili gasovoda“.

Prema zvaničnim podacima Crna Gora ne raspolaže rezervama nafte i prirodnog gasa, a u toku su istraživanja u Jadranskom podmorju i uskoro bi se moglo znati da li ima rezervi nafte.

Povodom 1.000. broja Beta Monitora, specijalizovanog ekonomskog biltena usmerenog na zemlje jugoistočne Evrope, Beta emituje seriju tekstova o energetici besplatno dostupnih na portalu www.beta.rs na srpskom i www.betabriefing.com na engleskom.