Crta predlaže obavezu da nosioci lista na parlamentarnim i lokalnim izborima budu i kandidati na tim izbornim listama, omogućavanje biračima da podnose prigovore na sve nepravilnosti koje uoče na svojim biračkim mestima, a ne samo ako je njima lično uskraćeno biračko pravo.

Utvrdjivanje redosleda kandidata na listi za izbor predsednika Republike žrebom, umesto po redosledu predaja kandidatura, kao i proširenje zabrane zloupotrebe javnih resursa i na zaposlene u javnom sektoru koji nisu u statusu javnih funkcionera.

CRTA predlaže i zabranu zloupotrebe javne funkcije tokom cele izborne kampanje, a ne samo 10 dana pre izbornog dana.

Ukoliko postoji volja da se javni interes stavi iznad stranačkog, predložena rešenja mogu u kratkom periodu doprineti izgradnji poverenja u integritet izbora, kao i većim mogućnostima birača da slobodno donose informisane odluke, navela je CRTA.

Predlozi zakona na koje se odnose amandmani ušli su u skupštinsku proceduru.