Ostali predsednički kandidati bili su zastupljeni u 15 odsto vremena, a od njih je najzastupljeniji bio Miloš Jovanović i o njemu se u 77 odsto vremena izveštavalo neutralnim tonom, pozitivnim u 17 odsto i negativnim u šest odsto vremena.

Treći po zastupljenosti bio je Zdravko Ponoš, ali je on i jedini kandidat o kojem se izveštavalo dominantno negativno i to u 72 odsto vremena.

Posle uvodjenja obaveznih izbornih blokova, došlo je do rasta zastupljenosti opozicije u programima televizija s nacionalnom pokrivenošću, dok u redovnom delu informativnog programa i dalje dominiraju vladajuće stranke.

Nalazi monitoringa medija za period od 15. februara do 4. marta pokazalo si da iako su opozicione stranke nešto zastupljenije u izbornim blokovima (53 odsto u odnosu na 47 odsto), nastavljen je trend izrazite neravnopravnosti vlasti i opozicije u redovnim informativno-političkim sadržajima gde su predstavnici vlasti zastupljeni u 84 odsto, a opozicioni akteri u tek 16 odsto vremena.

„O predstavnicima vlasti se, kao i ranije, najviše izveštavalo u neutralnom (81 odsto), zatim u pozitivnom (19 odsto) i gotovo nikada u negativnom tonu. Promene su uočene u izveštavanju o predstavnicima opozicionih stranaka. Porastao je procenat neutralnog izveštavanja (sa 62 na 71 odsto), a smanjio se udeo negativnog tona (sa 33 na 23 odsto)“, navedeno je u saopštenju Crte.

Analiza pokazuje i favorizovanje konzervativnih, tradicionalističkih opozicionih partija u odnosu na opozicione partije koje zastupaju liberalnije stavove, koje su negativno predstavljene u 38 odsto vremena.