Iz te nevladine organizacije u saopštenju navode da Ministarstvo nastavlja s neodgovornim odnosom prema javnosti, optužujući Crtu da je iznela “proizvoljne” podatke o promenama u stanju biračkog spiska koje su nastale u periodu od 19. decembra 2023. i 31. marta 2024.

“Crta je u javnost iznela tačan broj (41.110 birača) koji predstavlja razliku stvorenu na samo šest odsto biračkih mesta, a do kojeg je došla javnim uvidom u elektronsku verziju Jedinstvenog biračkog spiska građana, za koju je nadležno upravo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu”, saopštili su iz Crte.

Dodali su da je, ukoliko navedeni broj nije tačan, Ministarstvo odgovorno za činjenicu da javno dostupnim čini netačne podatke i za “paušalan” odnos prema javnosti u vezi s krajnje ozbiljnim pitanjem od javnog interesa.

“Bez veće transparentnosti biračkog spiska, koji bi u javno dostupnom obliku pored imena i prezimena birača, sadržavao i ime roditelja, kao i adresu prebivališta sa kućnim brojem, neće biti moguće da se povrati poverenje građana u osnovni dokument za sprovođenje izbora”, zaključili su iz Crte.