Komentarišući smene samo nižih rukovodilaca EPS zbog zastoja u proizvodnji električne energije u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu, predsednik pokreta Vladimir Kovačević ocenio je da je “bežanje od svake vrste odgovornosti manir koji najbolje opisuje sadašnju vlast.

“Prebacivanje krivice i traženje onih koji će biti žrtvovani mora da zameni pravo preuzimanje odgovornosti i smene vodećih ljudi EPS Milorada Grčića i njegovog zamenika i izvršnog direktora za razvoj strateških projekata Vladimira Markovića”, naveo je Kovačević a preneo pokret Da se struka pita.

Upozorio je da će “loše planiranje i naduvane cene računa za investiciono i tehničko održavanje tek naknadno da dovedu do konačnog računa i stvarno proizvedene štete za sve gradjane Srbije”.

“Uvidom u aktuelne cene po MWH sa sajta ems.energyflux.rs, tržišna cena je 16. decembra u Srbiji bila 425 eura i bila je najviša u okruženju. To je posledica činjenice da nestručni ljudi rade balansiranje proizvodjača električne energije pošto nemaju veštine u rukovodjenju resursima solarne i eolske proizvodnje električne energije”, naveo je Kovačević.