“Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, i ove godine, nažalost, obeležavamo u ambijentu u kojem se teško krše osnovna ljudska prava Srba na Кosovu i Metohiji. Naš narod tamo već četvrt veka živi u atmosferi straha od progona i nasilja”, napisao je Dačić.

On je ukazao da su Srbima sistematski uskraćena mnoga osnovna ljudska prava, garantovana Poveljom UN i drugim temeljnim međunarodnim dokumentima, uključujući pravo na slobodu kretanja, na slobodno izražavanje volje na izborima, pravo na imovinu, ekonomski razvoj, pa čak i pravo na život.

“Svetska zajednica nije se suprotstavila ovom teškom i dugotrajnom nasilju nad Srbima na Кosovu i Metohiji u meri u kojoj je bila dužna, i to na današnji Međunarodni dan ljudskih prava ostaje tamna mrlja na njenoj savesti”, rekao je Dačić.

On je naglasio da je Srbija “duboko posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava”, kao jednom od temelja srpskog društva “opredeljenog da živi u atmosferi tolerancije i solidarnosti”.

Rekao je da je institucionalna zaštita ljudskih prava u Srbiji na najvišem nivou i da se ona smatraju nedeljivim i univerzalnim.

“Sve dok i jedan naš građanin oseća da mu je ugroženo bilo koje ljudsko pravo, postoji obaveza društva i države da ta prava beskompromisno štiti”, rekao je Dačić.

On je rekao da je Srbija društvo u kome se naročita pažnja pridaje afirmaciji prava žena, naročito zaštiti od nasilja prema njima i oštrom suprotstavljanju nasilju u porodici do njegovog potpunog iskorenjivanja.

Dačić je rekao i da deca u Srbiji “imaju punu zaštitu celog društva, državnih institucija, vaspitnog i obrazovnog sistema”, kako bi odrastala u okruženju tolerancije i pažnje i tako stasali u odgovorne i plemenite ljude.

Posebna pažnja, dodao je pridaje se suzbijanju vršnjačkog nasilja, kao velikom problemu savremenog sveta, koji, kako je dodao, “nažalost nije mimoišao ni Srbiju”.

Rekao je da će se Srbija još više ubuduće posvetiti društvnoj brizi i solidarnosti sa ljudima kojima je potrebna pomoć jer se kroz rad zdravstvenog sistema i sistema socijalne zaštite najbolje ispoljava “zajednički osećaj brige i pažnje prema starijima, bolesnima i socijalno ugroženim”.

Ukazao je i da je Srbija naročito posvećena afirmaciji i zaštiti prava na različitost, u svakom smislu, kao temelju modernog, tolerantnog i naprednog društva.

“Razlike su naše bogatstvo, a ne naš hendikep, razlike su ogroman društveni resurs koji svi zajedno moramo da negujemo kao temelj našeg zajedničkog napretka kroz toleranciju”, napisao je Dačić.

Čestitajući građanima Međunarodni dan ljudskih prava, kao dan u kojem ceo svet slavi “jednu od najvećih tekovina modernog doba” ukazao je da je to dan kada ljudi treba da se podsete da je “zaštita ljudskih prava dužnost svakog od nas, svakog dana u godini”.smatrati konačnim, te da popisne komisije traže rešenja kako ohrabriti sve da učestvuju u cenzusu stanovništva, domaćinstava i stanova.