Dačić i viši sekretar predsednika Južne Koreje zadužen za strategiju budućnosti Jang Sung Min su razmenili stavove i viđenja aktuelnih političkih zbivanja na dva poluostrva, Balkanskom i Korejskom, saopšteno je danas iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Dva sagovornika su se saglasila da je neophodno unaprediti međusobno tradicionalne dobre bilateralne odnose kroz realizaciju više zajedničkih projekata, ali i korejske investicije u Srbiju.

Dačić i ministar spoljnih poslova Togoa Robert Disej su podsetili na tradiciju saradnje između dve zemlje, koja je uspostavljena još tokom procesa dekolonizacije i borbe za nezavisnost Togoa.

Takođe su razmenili stavove o aktuelnoj političkoj situaciji u Evropi i Africi, te izrazili očekivanja da se buduća saradnja unapredi kroz povećanu aktivnost u bilateralnim odnosima, ali i kroz saradnju i podršku u multilateralnim organizacijama, navodi se u saopštenju.

Dačić je u Đerbi razgovarao i sa ministrom spoljnih poslova Bugarske Nikolajem Milkovom i izrazio nadu da će se intenzivna saradnja nastaviti u narednom periodu, o čemu su dvojica kolega razgovarala i prilikom nedavne posete šefa srpske diplomatije Sofiji.

Zajednički je ocenjeno da je relativno visok stepen podudarnosti političkih stavova dve države primer uspešne saradnje kroz aktivnosti i projekte različitih regionalnih i međunarodnih organizacija, poput Frankofonije.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *