Nakon toga poslanici su usvojili set zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru kojima se rok za početak primene sistemskog zakona u toj oblasti pomera za početak 2025. godine.

Usvojene su izmene Zakona o zaposlenima u javnim službama, o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava, i službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Poslanici su usvojili izmene i dopune Zakona o patentima, i potvrdili sporazum vlada Srbije i Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji.

Poslanici su dali i državne garancije u korist Banke Intesa i Rajfajzen banke po zaduženju Javnog preduzeća “Srbijagas”, po osnovu ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda, ukupne vrednosti 40 miliona evra.