“Socijalistički principi po kojima se u to vreme živelo, a koji su podrazumevali besplatno školovanja, besplatnu zdravstvenu zaštitu, sigurno radno mesto, rešavanje stambenog pitanja, socijalni fondovi za one koji nemaju su principi za koje se i danas zalažem. Vrednosti koje su iznad vremena i prostora moraju da budu imperativ po kome se humano i pošteno živi i to su vrednosti u koje Socijalistička partija Srbije veruje i za koje se bori”, rekao je Dačić na mitingu u Mrčajevcima.

On je dodao da je ideja socijalizma – mogućnost da svaki čovek može da živi od svog rada i da svako dete, bez obzira u kom kraju Srbije živi i kakvog su ekonomskog statusa njegovi roditeljii ima iste šanse za uspešan život, a za to je naveo sopstveni primer, dečaka iz radničke, seljačke porodice koji je birao da bude najbolji učenik niške gimnazije i najbolji student beogradskog fakulteta.