Popović je za list Danas navela da zamrzavanje fondova inicijalno ne bi imalo efekta na ekonomiju, već više na politički sistem.

“Ipak, te dve stvari su uvek vezane, zato što bi to značilo da će i strani investitori tražiti neku drugu lokaciju za sebe. Drugim rečima, počelo bi zatvaranje Srbije prema svetu”, ocenila je profesorka Ekonomskog fakulteta.

Tada bi se, prema njenim rečima, mogle očekivati i veće kamatne stope pri zaduživanju, jer bi Srbija, kao zemlja koja nije blizu EU, bila država sa većim rizikom nego one koje su bliže članstvu.

Popović je ocenila i da eventualno zamrzavanje fondova nema potencijal da utiče na trgovinu između Srbije i članica EU, a kao glavni razlog za to navela da se ta trgovina “prevashodno zasniva na interesima”.

Evropski parlament usvojio je rezoluciju u kojoj se poziva na reviziju sredstava datih Srbiji, kao i na suspenziju fondova EU ukoliko istraga pokaže da su predstavnici vlasti bili “direktno umešani u izborne prevare”.