Miloš Jelić, prvi izvršni direktor Nelt grupe, posle 24 godine u kompaniji postaće član Nadzornog odbora te kompanije koja se bavi logistikom i distribucijom robe široke potrošnje, duvanskih i farmaceutskih proizvoda. 

“U današnjem poslovnom okruženju, promene su od suštinskog značaja za dalji razvoj. Promene, urađene na pravi način, kreiraju nove prilike za rast i pozitivnu transformaciju. Ostajem u Neltu kao član Nadzornog odbora, što će mi pružiti priliku da sagledam poslovanje i doprinesem iz drugačije perspektive”, poručio je Jelić.

Fokus kompanije u narednom periodu biće dalje jačanje organizacije, nastavak investicija u digitalnu transformaciju, kao i ulaganje u inovacije.

“Osnaženi pozitivnim rezultatima i uspehom ‘Accelerate 2025’ strategije, nastavljamo sa transformacijom koja je bazirana na temelju zdrave organizacije, investicijama u digitalne inovacije i nastavkom diverzifikacije Neltovog poslovanja. Uveren sam da imamo ljudskih i finansijskih resursa da iskoristimo mnoštvo prilika za dalji rast poslovanja, i zahvalan sam na prilici da vodim kompaniju u sledećoj fazi razvoja”, rekao je Lukić.

Nelt grupacija zapošljava 5.500 ljudi u 18 kompanija, na 12 tržišta u Evropi i Africi. 

Od početka primene “Accelerate 2025” poslovne strategije kapitalne investicije Nelta iznose gotovo 50 miliona evra, od kojih je značajan deo uložen u nove tehnologije, opremu i održivo poslovanje.