Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.316,7 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 1.466,3 milijarde dinara.

Kako je navedeno, ovaj rezultat bolji je od plana predvidjenog oktobarskim rebalansom budžeta za 16 milijardi dinara, s obzirom da je u ovom periodu predvidjen deficit u iznosu od 165,6 milijardi dinara.

Samo u novembru je ostvaren deficit u iznosu od 51,8 milijardi dinara.

U novembru su naplaćeni prihodi u iznosu od 125,4 milijarde dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 106,8 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 57,4 milijarde dinara i akciza u iznosu od 27,4 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 16,6 milijardi dinara, a priliv donacija u novembru iznosio je dve milijarde dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 177,2 milijarde dinara.

Rashodi za zaposlene su iznosili 27,4 milijarde dinara, kapitalni izdaci 45,3 milijarde dinara, subvencije su izvršene u iznosu od 22,1 milijarde dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) u iznosu od 17,2 milijarde dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar – novembar ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 112,1 milijardu dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od pet milijardi dinara.