Potpis podrške su dali su univerzitetski profesori Zoran Stojiljković, Todor Kuljić, Jovo Bakić, Đokica Jovanović, Vesna Lopičić, Predrag Cvetičanin, Nada Sekulić, Ivana Spasić, Adriana Zaharijević, muzičar Rambo Amadeus, glumci Mirjana Karanović, Tihomir Stanić i Branislav Trifunović, dramske spisateljice Tanja Šljivar i Olga Dimitrijević, pisac Igor Štiks, novinarke Iva Parađanin Lilić i Tamara Srijemac.Deklaracija o plati za život inicirana je juna ove godine a do sada su je potpisala četiri sindikata i 23 udruženja.

Kako je saopšteno, ta deklaracija polazi od Ustava koji kaže da je Srbija država zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, u kojoj je ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno. Ustav Srbije garantuje i da svako ima pravo na slobodan razvoj, poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu i pravičnu naknadu za rad.”Realnost koju živimo, nažalost, već decenijama nije u skladu sa ovim odredbama. Stoga, potpisnici Deklaracije, između ostalog, zahtevaju zaštitu ljudskog prava na platu za život kako bi radnicama i radnicima u Srbiji bilo omogućeno da dostojanstveno žive”, ističe se u saopštenju.Od države se traži uvođenje kategorije plate za život kao merila dostojanstvenog života u zvanične statistike, kao i uvođenje kategorije plate za život u Zakon o radu kako bi se minimalna cena rada usklađivala sa realnim troškovima života i potrebama radnika i radnica.

Od kompanija se zahteva preduzimanje javnih, konkretnih i merljivih koraka kako bi u razumnom vremenskom roku osigurali isplatu plate za život duž celog lanca proizvodnje, naveo je Centar za politike emancipacije.