„U uslovima višedecenijskih niskih stopa radjanja koje imaju kontinuirani pad, povećanih stopa smrtnosti koje u doba pandemije dostižu veoma visoke vrednosti, negativnog prirodnog priraštaja, značajnog iseljavanja stanovništa, mesta za optimizam nema“, rekla je Šantić za list Nova.

Ona je rekla da je samo u beogradskom regionu zabeležen porast broja stanovnika, i to zahvaljujući doseljavanju stanovništva.

Šantić je dodala da se ceo region Balkana nalazi u sličnoj ili istoj situaciji.

Popis stanovništa biće sproveden od 1. do 31. oktobra i za popis će biti angažovano 15.000 popisivača.

Konačni rezultati popisa stanovnika biće objavljeni sukcesivno od aprila 2023. godine.