Koliko je pitanje lažnih vesti i dezinformacija ozbiljno u Severnoj Makedoniji, može se prepoznati iz ovonedeljne izjave generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je istakao da su NATO saveznici spremni da daju zemlji, koja se suočava sa raznim vrstama hibridnog i sajber napada, tehničku podršku i jaču saradnju u borbi protiv dezinformacija.

“Ovi koraci su kratkoročni i dugoročni, koje NATO i njegovi saveznici mogu preduzeti da podrže Severnu Makedoniju u njenoj odbrani od hibridnih napada sa kojima se suočava. Nedavno sam razgovarao o ovom pitanju sa premijerom Severne Makedonije i naravno da je NATO tu da pomogne i podrži saveznike jer mi sada pružamo pomoć i podršku Severnoj Makedoniji koja se suočava sa raznim vrstama hibridnih i sajber pretnji”, rekao je Stoltenberg.

Podseća se da je nedavno Centar za strateške komunikacije pri NATO-u napravio interaktivnu obuku, koja će putem alata i igre postavljene na Fejsbuku omogućiti građanima da prijave, provere i analiziraju informacije za koje se sumnja da su lažne.

Taj NATO alat objavljen na https://f2n2.mk/world-about-disinfo/ ima za cilj da podstakne čitaoce i društvene faktore da savesnije koriste društvene mreže, pažljivije čitaju i analiziraju o kakvoj se informaciji radi.

Prema najavama NATO centra za strateške komunikacije objavljenim na sajtu uz makedonsku podršku “Svet za dezinformacije u MK”, u budućnosti se planira priprema dodatnog softverskog okvira u pojedinim sektorima i elementima u svakoj državi članici NATO-a, uključujući i Severnu Makedoniju, koja će imati za cilj stvaranje snažnije borbe i prevencije ove pojave.

To se sastoji od svakodnevnog sistematskog praćenja odabranih programa sa TV kanala, društvenih mreža i internet portala, kroz upotrebu različitih alata, razvijenih programa i softvera otvorenog koda, koji će otkriti lažne vesti i doprineti njihovom suzbijanju i oporavku građana.

Fokus alata biće na narativima dezinformacija (domaćih i stranih) koji se pojavljuju oko ključnih događaja vezanih za evroatlantske integracije Severne Makedonije.

Akronim “F2N2” na internet portalu koristiće se na tri jezika, koji su već dostupni na sajtu, kako bi svi građani otkrili lažne vesti i prijavili ih.

Stručnjaci navode da su u svetlu aktuelnih dešavanja suštinske vrednosti NATO solidarnost u svakoj prilici, ukazujući da se to odnosi pored člana pet NATO-a, koji se odnosi na kolektivnu odbranu i na solidarnost koju nudi Alijansa i po pitanju ekonomske saradnje, hibridnih pretnji i dezinformacija.

Kako je rekao bivši ambasador Severne Makedonije pri NATO Nano Ružin za jednu državu su važni svi ti oblici solidarnosti i deo su koordinacije između članica Alijanse.

“Ona nije samo neophodna u vojnoj saradnji, već i sajber napadi spadaju u ovaj deo pretnji na kojima bezbednosni savez radi. Sajber odbrana je, u principu, samo jedno od oblasti u kojima male države mogu da prednjače. Takav je primer Estonije u NATO-u, zemlje u kojoj je stacioniran i centar za sajber odbranu Alijanse. Ovaj konkretan primer ukazuje da je vojna alijansa ozbiljna institucija koja se, između ostalog, bavi i napadima iz virtuelnog sveta”, kaže Ružin.

Ružin je rekao da za sada Severna Makedonija nije bila direktno na meti sajber napada Rusije jer je mala zemlja, ali to ne znači da se to neće desiti u budućnosti, iako prema njemu, Moskva aktivno radi na pokušajima da poremeti institucije lažnim vestima.

“Mi kao država kasnimo sa ovom tehnologijom i mislim da Zakon nije dovoljno prilagođen. Međutim, mi živimo u novom svetu za razliku od pre 20 godina i moramo da se orijentišemo na izazove sa kojima se suočavamo. Neophodne su tesne investicije u tom segmentu, digitalizaciji, medijskoj pismenosti i u tom pravcu verujem da se ove podrške Alijanse mogu sprovesti na delu. To bi bilo otvaranje odeljenja za naučna istraživanja u odbrambene svrhe itd. Ovim konkretnim koracima naši kadrovi bi mogli da se obuče kako da se nose sa ovim izazovima koje donose dezinformacije i strana propaganda” podvlači Ružin.

NATO Centar za strateške komunikacije čak je ovih dana napravio novu igru kako bi pomogao čitaocima da lakše uoče lažne vesti. Igra je svojevrsni trening za prepoznavanje dezinformacija. Postavljena je na Fejsbuk i otvorena je za sve FB korisnike