Novo igralište biće na parceli broj 4441, gde se sada nalazi neuređen fudbalski teren, a tenderskom dokumentacijom predviđa se izgradnja terena za basket na jednom delu placa, a postavljanje rekvizita za igranje (ljuljaški, tobogana, klackalica), klupa za sedenje, kao i sadnja katalpi i bagrema na drugom.

Lokacija budućeg igrališta

Projektom je predviđeno da se na igralištu postave gumene podloge tačne debljine 4,6 centimetra čime se, prema oceni jednog od zainteresovanih ponuđača, krši Zakon o javnim nabavkama.

“Ne postoji nijedan objektivan i racionalan razlog za ovakvo definisanje debljine gumene podloge osim nezakonito ograničavanje konkurencije suprotno članu 7 Zakona o javnim nabavkama. Zašto je debljina podloge od 4,6cm prihvatljiva, a testirana od 4,5cm nije”, navodi se u zahtevu ponuđača da se taj uslov izmeni i da budu prihvatljive i podloge za milimetar tanje ili deblje.

Takođe, kritikuje se i uslov da pravo prijave imaju ponuđači koji su do sada izveli radove na uređenju dečijih igrališta i platoa u vrednosti od najmanje 20 miliona dinara bez PDV-a, a da vrednost bar jednog takvog projekta bude veća od 10 miliona dinara.

“Ukoliko ponuđač poseduje više manjih referenci vrednosti najmanje 20 miliona dinara, a vrednost jedne mu je osam miliona, to ne znači da je on manje kompetentan i pouzdan da izvrši radove. Postavljanjem takvog predimenzionisanog uslova naručilac, suprotno članu 7 Zakona o javnim nabavkama, nedozvoljeno ograničava konkurenciju”, smatra jedan od zainteresovanih ponuđača.

Iz Gradske uprave su odgovorili da su gumene podloge debljine 46 milimetara u skladu sa standardima propisanim za opremu za dečija igrališta i da su predviđene projektom i predmerom za njihovu nabavku, te da će ostati pri tom zahtevu.

Ostao je i uslov da minimalna vrednost jedne reference bude 10 miliona dinara bez PDV-a, jer smatraju da ga može ispuniti “ne mali broj ponuđača”, te da potencijalni ponuđač “uvek može da se udruži sa drugima ponuđačem”.

Tender je otvoren sredinom juna i traje do kraja jula.