Djordjević je, kako je navedeno u saopštenju Pošte Srbije, rekao da je eNotar informacioni sistem za arhiviranje javnobeležničke dokumentacije.

“Taj informacioni sistem će u prvoj fazi obuhvatiti digitalizaciju i centralizaciju javnobeležničke gradje, dok će u narednim fazama omogućiti i korišćenje arhiviranih dokumenata za potrebe pravosudnih organa, državnih organa, privrede i gradjana”, rekao je Djordjević.

Savetovanje javnih beležnika se održava radi razmene iskustava i analize i rešavanja spornih pitanja u javnobeležničkoj praksi.

Djordjević je rekao da se rad Pošte Srbije intenzivno unapredjuje na svim poljima, kao i da “to preduzeće inovativno ide napred sa željom da iskoristi sve što digitalizacija pruža”.

O razvoju i realizaciji eNotara u ime Pošte Srbije govorila je i direktorka Funkcije informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja Pošte Srbije Milica Spasić.

Taj značajan projekat sprovodi se, kako je navedeno, u saradnji sa Ministarstvom pravde i Javnobeležničkom komorom Srbije.